Σάββατο, 15 Μαΐου 2010

ΟΙ "ΑΞΙΟΙ" και ΟΙ "ΑΝΑΞΙΟΙ"

"όσοι έχουν την τύχη μας, εις τα χέρια τους, όσοι μας κυβερνούν, μεγάλοι και μικροί και υπουργοί και βουλευταί,
τόχουν σε δόξα, τόχουν σε τιμή, τόχουν σε ικανότητη,
το να τους ειπής οτι, έκλεψαν, ΄τοι πρόδωσαν, οτι ήφεραν τόσα κακά εις την Πατρίδα..
Είναι "άξιοι" άνθρωποι και τιμώνται και βραβεύονται..
-Όσοι είναι τίμιοι, κατατρέχονται ως ανάξιοι της κοινωνίας και της πολιτείας..

" ετούτην την πατρίδα όμως την έχομεν όλοι μαζί, και σοφοί κι αμαθείς και πλούσιοι και φτωχοί και πολιτικοί και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι, όσοι αγωνιστήκαμεν αναλόγως ο καθείς. Το λοιπόν έχωμεν να ζήζωμεν εδώ..
Είμαστε εις "εμείς" κι όχι εις το "εγώ". Κι εις το εξής να μάθωμεν γνώση, αν θέλωμεν να φτειάσωμεν χωριό.....

                                                                                   Μακρυγιάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια: