Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2010

ΔΙΑΚΥΡΗΞΙΣ

Η ΔΙΑΚΥΡΗΞΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΔΙΑ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ


 Ως Ελεύθερη Οργάνωση Πολιτών, είμεθα εις την ευχάριστον θέσιν να ενημερώσομεν τους πολυπληθείς φίλους, μέλη, οπαδούς και το κοινόν γενικώτερα ότι:
-Το νέον έτος μας βρήκεν:
-απροσδιόριστους και αδιόριστους
-εργαζόμενους και άνεργους
-ασαφείς και διαλογιζόμενους και Ελεύθερα Εκφραζόμενους. Πρός γνώσιν και συμμόρφωσιν ημών, δια την αντιμετώπισην του νέου Έτους είμεθα:
-Ολίγον υπομονετικοί, ολίγον σοφότεροι και ολίγον αγωνιστικότεροι εκ των προηγούμενων συμβάντων του παρελθόντος έτους.

-Ως εκ τούτου προερχόμενοι, είμεθα προετοιμασμένοι, να αντιμετωπίσομεν κάθε δυσκολίαν,
πρόκλησιν, συνεργασίαν, χέρι βοηθείας, χέρι μούντζας, πλάγιαν και μετωπικήν σύγκρουσιν
με τους , την Ζωήν ημών και υμών διαχειριστάς, αποφασισμένοι δια το καλύτερον.
-Σήμερα των Θεοφανίων, επαναβαπτιζόμεθα, αποτάσσομεν μετά βδελυγμίας τα κακά
πνέυματα και συντασσόμεθα, με την κοινωνίαν, σηκώνοντας τον Σταυρόν της Ζωής.
Είμεθα "υποχρεωμένοι":
- Ως ΠΑΣΟΚ (παλαιόν και νέον) να ελπίζομεν σε μίαν στοιχειώδην καλυτέρευσιν των
πραγμάτων. 
-Ως ΝΔ (παλαιά και νέα) να προσδοκούμεν, υγείαν εις την νέαν ηγεσίαν, κριτικήν και 
αυτοκριτικήν δια το παρελθόν και αισιοδοξίαν δια το μέλλον..
-Ως ΚΚΕ είμεθα ανυπάκουοι, αντεπιθετικοί και 
 προσδοκόμεν εκ βάθους καρδίας, εξωστρέφειαν, συντροφικότητα 
με τους "υπόλοιπους" ανθρώπους, αλλαγή πλέυσης επι το κοινωνικότερον,
το προοδευτικότερον, το μαζικότερον και ΠΑΜΕ πλατεία.
-Ως ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ-ΣΥΝΙΣΤΩΣΑΙ-ΡΕΥΜΑΤΑ και τα λοιπά ρυάκια, οψόμεθα, λίαν αισιόδοξοι
εις μίαν Αγίαν, Ομοούσιον και Πρωτοπόρον Αριστεράν, αντάξια των αξιών και παραδόσεων
εις τον αιώνα των αιώνων, Αμίν!Ως ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
θα είμεθα εις τας επάλξεις με:
-Πίστην και αφοσίοσιν εις την Ελευθερίαν 
σκέψης και δράσης των ανθρώπων, γυναικών,
ανδρών, παιδιών..
-Πίστην και αφοσίοσιν εις τα δικαιώματα των
απανταχού ζωϊκών και φυτικών οργανισμών.
-Πίστην και αφοσίοσιν εις την Μάνα γη, δια την σωτηρίαν της παγκόσμιας Πατρίδος Αμίν!

-Με πίστην και αφοσίοσιν, δια την ιδιαίτερη
πατρίδα μας την Καλαμαριά και
κατ' επέκτασιν της Θεσσαλονίκης.
-Δια μίαν πόλΗν, αντάξια των παραδόσεων και των αξιών της.
-Δια μίαν πόλΗν ανθρώπινη, ανοιχτόκαρδη, σύγχρονη, με ποιότητα ζωής και περιβάλλοντος.
Δια μίαν πόλΗν των συνεργασιών, της προόδου ΟΛΩΝ των ανθρώπων, ανεξαρτήτου ομάδος
αίματος,κόμματος, μηχανισμών, θρησκείας, μάρκας αυτοκινήτου και αθλητικής ομάδος.

Λέμε ΟΧΙ εις τους "αυτόκλητους" επίδοξους, εν δυνάμει εξουσιαστές της τοπικής
κοινωνίας.
Λέμε ΝΑΙ εις τους Εθελοντές με γνώσιν και θέλησιν, συλλογικούς ανθρώπους, να προσφέρουν 
στην τοπική κοινωνία.
Λέμε ΝΑΙ εις την πολΗτική και ΠΟΛΙΤΙΚΗ ως ηθική αξία της κοινωνίας.
  
ΕΙΜΕΘΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΟΙ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΙ


-η Ζωή είναι ΔΙΚΗ μας, ΟΛΩΝ, ας τη διαχειριστούμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ..              

Δεν υπάρχουν σχόλια: