Κυριακή, 17 Ιουλίου 2011

ΠΡΟΤΕΚΤΟΡΑΤΟ

Αν θέλουμε να δώσουμε τον ακριβή προσδιορισμό, τι είναι το Ελληνικό κράτος από τη σύστασή του ως σήμερα, θα λέγαμε σύμφωνα με τα λεξικά, Προτεκτοράτο.
ΠΡΟΤΕΚΤΟΡΑΤΟ, είναι το κράτος που τις εξωτερικές του υποθέσεις, διαχειρίζεται κάποιο άλλο.
Αυτός είναι ένας σχετικά ακριβής και ήπιος ορισμός του Ελληνικού κράτους. Για να γίνει πιο ακριβής ο ορισμός θα προσθέσω ότι και οι εσωτερικές υποθέσεις του Ελληνικού κράτους είναι σήμερα υπό αναγκαστική διαχείριση άλλων κρατών.... άρα.. τι κράτος είμαστε;

Δεν υπάρχουν σχόλια: