Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

Ασκήσεις Θάρρους....
ΑΡΘΡΟ 59 του συντάγματος: Όρκος βουλευτών..."Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και Ομοούσιας και Αδιαίρετης Τριάδος, να είμαι πιστός στην πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα, να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω τα καθήκοντά μου....
Άσκηση θάρρους 1. Υποθέστω ότι στις επόμενες εκλογές, εκλέγεται κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ!
-Θα ορκιστεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ; στο σύνταγμα και τους νόμους του κράτους;
-Ποιο σύνταγμα; Ποιους νόμους;
-Να υπακούει σε ποιο δημοκρατικό πολίτευμα;
Αντιπαρέρχομαι τα περί..αδιαίρετης τριάδος κτλ. κτλ.
Σκέψη: Μήπως να δούμε την περίπτωση.... ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΉΝ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ίνα αποφασίσει ο Λαός πως και με ποιο Σύνταγμα και νόμους θα κυβερνηθεί;

Δεν υπάρχουν σχόλια: