Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΑΡΧΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΑΡΧΩΝ


Πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος είναι "το μέτρο όλων των πραγμάτων"
Ολη η ανάπτυξη της κοινωνίας, απο την οικονομία μέχρι τον πνευματικό και πολιτιστικό τομέα, αποβλέπει στην ικανοποίηση των αναγκών του ανθρώπου, στην ολόπλευρη ανάπτυξή του.
Ολα αυτά γίνονται με την εργασία, την δημιουργικότητα και τη συμμετοχή των ίδιων των ανθρώπων.
*Πιστεύουμε σε μιά κοινωνία, στην οποία πάνω απ' όλα εκτιμιούνται και ανταμείβονται επάξια, υλικά και ηθικά, οι ικανότητες του ανθρώπου, ή αποδοτική του εργασία, η επιδεξιότητα και το ταλέντο του. Μιά κοινωνία πλούσια από υλική και πνευματική άποψη ζωής του ανθρώπου, που απορρίπτει τον καταναλωτισμό, την πνευματική φτώχεια και το πολιτιστικό κενό.
*Πιστεύουμε σε μια κοινωνία με πραγματική οικολογική ευαισθησία, που θα είναι γεμάτη φροντίδα, λογική στάση απέναντι στο περιβάλλον,στις φυσικές συνθήκες διαβίωσης και παραγωγικής δραστηριότητας των ανθρώπων, στην διαφύλαξη και επαύξηση του φυσικού πλούτου.

*Πιστεύουμε στην κοινωνία των πολιτών, σ' ένα σύστημα εξουσίας που θα εξασφαλίζεται η πλήρης δυνατότητα έκφρασης των αναγκών όλων των ανθρώπων, ή πλήρης συμμετοχή τους στη διεύθυνση των κοινωνικών διαδικασιών. Μιά κοινωνία που θα παράχει εγγυήσεις στις ζωτικές ανάγκες των ανθρώπων, στη δουλειά, την υγεία, την παιδεία,την κατοικία,την κοινωνική ασφάλιση.
*Είμαστε ενάντια σε ρατσιστικές, εθνικιστικές και σωβινιστικές προκαταλήψεις, επιδιώκουμε την ειρήνη στον κόσμο, την κοινή δράση και συνεργασία με όλους τους ανθρώπους της γής.
*Συνεργαζόμαστε με όλους, κόμματα, παρατάξεις,κινήματα, συλλόγους, οργανώσεις, για το καλό του ανθρώπου και της κοινωνίας.
*Σεβόμαστε την άλλη άποψη, ιδέες και προτάσεις απ' όπου κι αν προέρχονται.

-Δεν σεβόμαστε καθόλου, δόγματα, ιδεοληψίες, "καθοδήγηση" παλιού και νέου τύπου.
*Πρωταρχικός μας στόχος είναι να δούμε απο κοινού με τους συμπολίτες μας τα τοπικά προβλήματα, να ενεργοποιήσουμε τις δυνάμεις μας και μέσα απο τη συλλογική δράση,
-να αναδείξουμε την κοινωνική αλληλεγγύη, τις δημοκρατικές αρχές, τη συμμετοχή των πολιτών-δημοτών στις αποφάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: