Σάββατο, 29 Αυγούστου 2009

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ"ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ"

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ

Ιδρύεται σύλλογος, κοινωνική-δημοτική οργάνωση, μη κερδοσκοπική με την επωνυμία "ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ", με έδρα την Καλαμαριά ΣΟΥΜΕΛΑ 8 , ηλεκτρονική διεύθυνση, organosipolotonkalamariasblogspot.com

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του "ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ" είναι:
-Η ελεύθερη, συλλογική δράση των κατοίκων-πολιτών της Καλαμαριάς αλλά και της ευρύτερης περιοχής του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, για την προώθηση και επίλυση κοινών προβλημάτων, για την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής, της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας.

-Παρεμβάσεις και δράσεις για ζητήματα που αφορούν, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των ελέυθερων χώρων, την καθαριότητα, τους κοινόχρηστους χώρους.
-Συμμετοχή, παρέμβαση και δράση για την ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Συμβολή, με προτάσεις και δράσεις για την εφαρμογή πολιτικών, κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, για τα παιδιά, τους νέους, τους πολίτες, τους ηλικιωμένους, τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
-Συμμετοχή και δράση για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, του πολιτισμού γενικώτερα, στήριξη και συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες που αναδεικνύουν την πραγματική μας πολιτιστική κληρονομιά και όχι τον "πολιτισμό" της "χορηγίας" και της "διαφήμισης".

-Δράσεις για την περίφρουρηση, της δημοτικής περιουσίας, την διεκδίκηση ελεύθερων χώρων για τις ανάγκες των πολιτών, την προστασία του αιγιαλού και της παραλιακής ζώνης.
-Ιδιαίτερα στους σκοπούς του ΟΜΙΛΟΥ είναι, ο διαρκής αγώνας για την απόδοση της παραλιακής ζώνης της Καλαμαριάς στο λαό της και η ελέυθερη πρόσβαση των πολιτών σ' αυτήν.
-Παρεμβάσεις και δράσεις για τη χρηστή διαχείριση της περιουσίας και των οικονομικών του δήμου, με τρόπο επιμελή και αποδοτικό, υπέρ των πολιτών.
-Δράσεις για την ανάδειξη του δικαιώματος πρόσβασης των πολιτών και όλων των κατοίκων του δήμου μας, χωρίς διάκριση, στή χρήση των υπηρεσιών του δήμου, για τη διασφάλιση πρόσβασης στην πληροφόρηση, την διαφάνεια και την δραστηριότητα των υπηρεσιών του δήμου και του δημοτικού συμβουλίου.
-Αγώνας για την προστασία, την λειτουργία και την διεύρυνση των δημοκρατικών θεσμών, της δημοκρατίας γενικώτερα .


Το καταστατικό του ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ με τα υπόλοιπα άρθρα, την ιδρυτική πράξη, υπογράφουν 42 ιδρυτικά μέλη και κατατέθηκε στο πρωτοδικείο Θεσ/νίκης για έγκριση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: